Taak: Geld maakt niet gelukkig

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Nederlandse Taalunie

De cursist krijgt de opdracht om, ten behoeve van een schrijfwedstrijd voor leerders van het Nederlands als tweede taal een goed onderbouwd betoog te schrijven over de relatie tussen geld en geluk. Gevraagd wordt om aan te geven wat de invloed is van geld op het leven van de cursist, hoe de economische crisis invloed heeft gehad op de uitgaven van de cursist en of de cursist meent of geld al dan niet gelukkig maakt.

Prestatie: Cursist 109 doet taak Geld maakt niet gelukkig

Bekijk hieronder de geschreven of gesproken uitwerking door de cursist (indien aanwezig).

Beoordeling: Cursist 109 doet taak Geld maakt niet gelukkig

Beoordeel de prestatie die u in het tabblad ‘Prestatie’ vindt of bekijk onze beoordeling.
Let op: op basis van één prestatie kunnen geen uitspraken worden gedaan over het taalniveau van de cursist.


A1
A2
B1
B2
C1
C2

Inschatting ERK-niveau van deze prestatie:

B2+


Schaal

Toelichting

Skip to content