Voorbeelden van taken en prestaties

Het hart van de website is de voorbeelden- en oefenbank, met meer dan 130 voorbeelden van taken en prestaties voor lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.

Nederlands als tweede taal en als vreemde taal

Bij de voorbeelden maken we een onderscheid tussen Nederlands als tweede taal (NT2) en Nederlands als vreemde taal (NVT). NT2 is onderwijs aan anderstaligen die wonen en leven in het Nederlandse taalgebied. NVT is onderwijs Nederlands aan anderstaligen in het buitenland. Voor de niveau-aanduidingen maakt dit geen verschil. Wel is er verschil in context en didactiek, waardoor er soms andere taken worden gebruikt.

Spreiding over ERK-niveaus, vaardigheden en subvaardigheden

De website bevat voorbeelden voor de niveaus A1, A2, B1, B2 en enkele voor C1. Dit zijn de niveaus die in de praktijk van het vreemdetalenonderwijs het meest relevant zijn. De voorbeelden hebben betrekking op alle vaardigheden die het ERK onderscheidt:

  • schrijven
  • gesprekken voeren
  • spreken
  • lezen
  • luisteren

Ze zijn zoveel mogelijk gespreid over de subvaardigheden die het ERK onderscheidt, zoals correspondentie en vrij schrijven, informele en formele gesprekken voeren, correspondentie lezen of oriënterend lezen, enzovoort.

Prestaties en taken

In de voorbeeldenbank zijn prestaties opgenomen van cursisten voor de vaardigheden ‘schrijven’, ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’ en voorbeelden van taken voor de vaardigheden ‘lezen’ en ‘luisteren’.

Een prestatie is wat een cursist heeft gerealiseerd naar aanleiding van een taak (bv. een geschreven tekst, een gesprek, een presentatie, enzovoort). Alle prestaties zijn voorzien van een beoordeling. Bij schrijfprestaties worden zowel de authentieke prestatie als een transcriptie van die prestatie aangeboden. Soms heeft het handschrift van een cursist immers invloed op de beoordeling van zijn of haar geschreven tekst.

De niveau-aanduidingen bij de lees- en luistertaken geven aan wat het vereiste niveau is voor lezen of luisteren om de taak te kunnen maken.

Let op! In de voorbeeldenbank worden losstaande taken en prestaties beoordeeld. Aan de hand van 1 taak en prestatie kan je onmogelijk het niveau van een cursist bepalen. Afhankelijk van het toets- en onderwijsdoel is hiervoor een omvangrijkere set taken en prestaties nodig.

Skip to content