Publicaties en links

Over het gebruik en de meerwaarde van het ERK voor het onderwijs Nederlands aan anderstaligen zijn heel wat publicaties verschenen. Een overzicht.

Informatie over en uitwerkingen van het ERK

Publicaties over het ERK en toetsing in een NT2 of NVT-context

Leermaterialen

Gerelateerde websites

  • www.erk.nl: Website van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) met onder meer informatie over het Europees Referentiekader en illustraties van de ERK-niveaus voor de productieve en receptieve vaardigheden in de moderne vreemde talen.
  • www.webcef.eu: Website met een interactief toetsinstrument voor het beoordelen van prestaties voor de vaardigheden ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’.
  • www.webcult.org: Website met een interactief ‘open source’ toetsinstrument voor het beoordelen van prestaties voor de vaardigheden ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’
  • www.ceftrain.net: Website met oefenbank voor het beoordelen van prestatie van leerder van moderne vreemde talen voor de vaardigheden ‘luisteren’, ‘spreken’, ‘schrijven’ en ‘lezen’.
  • www.nt2antwerpen.be/niveaus_nederlands: Webpagina van het Huis van het Nederlands (Antwerpen) met voorbeelden van prestatie van leerders van het Nederlands als tweede taal voor de verschillende richtgraden.
Skip to content