Totstandkoming

Deze website kwam tot stand op advies en onder begeleiding van het Platform Volwassenenonderwijs NT2 van de Nederlandse Taalunie. Het project werd uitgevoerd in de periode 2010-2013.

De site is mede mogelijk gemaakt door:

 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
 • het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO

Aan het project hebben verschillende mensen en instanties meegewerkt.

Projectuitvoering:

 • Kaatje Dalderop BV
 • Matthias Vienne (Centrum voor Taal & Onderwijs / Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs)
 • Martine Berben, Lies Houben & Joke Drijkoningen (Centrum voor Taal & Onderwijs)
 • Nederlandse Taalunie

IJkingscommissie:

 • Bart Deygers (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal)
 • Sibo Kanobana (Universiteit Gent)
 • Ellie Liemberg (Liemberg Taaladvies BVE)
 • Henk Kuijper (Cito)
 • Laurent Rasier (Université de Liège)
 • Evie Tops (Université Libre de Bruxelles)

Instellingen waar voorbeelden werden verzameld:

 • Centrum voor Basiseducatie Leuven
 • Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Leergangen Limburg, Genk
 • Ecole Sophie Germain, Rijsel
 • Instituut voor Levende Talen, Leuven
 • Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Het Perspectief, Gent
 • Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie, Amsterdam
 • VDAB-centrum Leuven
 • VDAB-centrum Haasrode
 • VDAB-centrum Genk
 • Zomercursus Zeist 2011

Illustratie- en oefenbank:

Nederlandse Taalunie, i.s.m. Vector Bross, Leuven

Skip to content