Terminologie

Verklaring van veelgebruikte termen op deze website.

Descriptor

Een omschrijving van een bepaald ERK-niveau binnen een schaal. Binnen de schaal ‘doelgerichte samenwerking’ is de descriptor op het niveau A1 bv. Kan zorgvuldig en langzaam tot hem of haar gerichte vragen en opdrachten verstaan en korte, eenvoudige aanwijzingen volgen. Kan mensen om dingen vragen en dingen aan mensen geven. Een descriptor heeft steeds de vorm van een ‘can do-statement’ (= een beschrijving van wat iemand kan).

Domein

Een sector in het sociale leven waarbinnen mensen handelen. Elk domein vereist specifieke kennis van het Nederlands. Op deze website worden de domeinen ‘werk’, ‘opvoeding, gezondheid en onderwijs’, ‘maatschappelijke participatie’ en ‘ondernemerschap’ gehanteerd.

ERK-niveau

In het Europees Referentiekader worden 6 niveaus onderscheiden (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Elk van die niveaus wordt een ERK-niveau genoemd.

Prestatie

een concreet product van een cursist naar aanleiding van een opdracht (bv. een geschreven tekst, een conversatie, een presentatie…)

Rollen

functies die iemand in het dagelijkse leven verricht en waarvoor specifieke kennis van het Nederlands nodig is (bv. de rol ‘werkzoekende’, de rol ‘consument’). Voor meer informatie over rollen, zie: www.nt2-beginnersdoelen.org.

Schalen

een onderdeel van het ERK op basis waarvan een prestatie wordt beoordeeld. Bv. de schaal ‘grammaticale correctheid’.

Skip to content