Taak: Ouderraad

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Nederlandse Taalunie

De cursist krijgt de opdracht om, als lid van een werkgroep op de school van zijn kinderen, een uiteenzetting te geven over de werkzaamheden van de werkgroep. De werkgroep houdt zich bezig met het onderhoud van de gebouwen van de school. Doel van de uiteenzetting is om mogelijke nieuwe leden voor de werkgroep te werven. In zijn uiteenzetting dient de cursist in te gaan op wat de werkgroep precies doet, wanneer de werkgroep actief is, naar wat voor soort mensen de werkgroep op zoek is en welke acties de werkgroep doet om geld in te zamelen voor het onderhoud van de gebouwen. Voor de beschrijving van de activiteiten van de werkgroep kan de cursist zich laten inspireren door bijgevoegde afbeeldingen. De cursist krijgt de kans om zijn presentatie kort voor te bereiden.

Skip to content