Taak: Kinderen en veiligheid

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Nederlandse Taalunie

De cursist krijgt de opdracht om de resultaten van een onderzoek naar de aard en oorzaak van ongelukken met jonge kinderen in en om het huis te presenteren. Hij is daartoe uitgenodigd door de redactie van een radioprogramma. In zijn presentatie dient de cursist in eerste instantie de resultaten van het onderzoek te bespreken. Vervolgens dient hij twee frequent voorkomende ongelukken te beschrijven en te illustreren aan de hand van een voorbeeld. Daartoe krijgt hij het nodige cijfermateriaal (in een grafiek) en drie afbeeldingen ter inspiratie. De cursist krijgt de kans om zijn presentatie kort voor te bereiden.

Skip to content