Taak: Waar is mijn kind?

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Nederlandse Taalunie

De cursist krijgt de opdracht om bij een toevallige passant op de markt informatie in te winnen over of hij of zij het kind van de cursist heeft gezien. Dat kind is immers plotseling verdwenen. De cursist dient het kind hiervoor zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Hij of zij kan zich hiervoor laten inspireren door een afbeelding die bij de opdracht is gevoegd.

Skip to content