Taak: Vroeger vertrekken

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Nederlandse Taalunie

De cursist krijgt de opdracht om een gesprek te voeren met zijn of haar chef, waarin hij of zij aangeeft de belofte om op 12 juni een paar uur extra te komen werken, niet na te kunnen leven. Reden hiervoor is de diploma-uitreiking van zijn of haar zoon. De cursist wordt gevraagd om de situatie uit te leggen en om een oplossing voor te stellen.

Skip to content