Taak: Reclame voor kinderen

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

De cursist krijgt de opdracht om een onderzoeksverslagje te schrijven naar aanleiding van een bevraging van 6- tot 12-jarigen over hun wensen en meningen ten aanzien van reclame op televisie. Het verslag dient informatie te bevatten over het thema van het onderzoek, de participanten, de eigen standpunten over reclame op televisie en over de uitkomsten van het onderzoek en wat deze kunnen betekenen voor ouders en de school.

Skip to content