Taak: Personeelsuitstapje

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: CNAVT

De cursist krijgt de opdracht om een e-mail te schrijven aan collega’s waarin hij uitleg geeft over 2 locaties waar een personeelsuitstap plaats zou kunnen vinden. Elke locatie voldoet op een aantal punten aan de wensen die het personeel hierover eerder formuleerde. De cursist wordt gevraagd om die punten te expliciteren en om aan te geven op welke punten de locatie niet voldoet. Daarnaast dient de cursist aan te geven en te beargumenteren voor welke locatie hij zelf zou kiezen.
Een opsomming van de concrete wensen van het personeel, alsook een korte beschrijving van de 2 locaties zijn bij de opdracht gevoegd.

Skip to content