Taak: Ingezonden brieven

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

De cursist wordt gevraagd om een reactie te schrijven naar de redactie van het Academisch Nieuwsbulletin naar aanleiding van één van de volgende lezersbrieven:

een lezersbrief waarin wordt gereageerd op een advies van de raad voor de Nederlandse taal- en letterkunde om het algemeen Nederlands op geregelde basis danig bij te sturen dat het aansluit bij het dagelijkse taalgebruik
een lezersbrief waarin een standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de opvoedende functie van leraren
De cursist mag in zijn reactie een eigen standpunt innemen ten opzichte van de mening van de auteur van de lezersbrief. Zijn standpunten dient hij te onderbouwen met minstens twee argumenten.

Skip to content