Taak: Vroeger vertrekken

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Nederlandse Taalunie

De cursist krijgt de opdracht om een gesprek te voeren met zijn of haar chef, waarin hij of zij aangeeft de belofte om op 12 juni een paar uur extra te komen werken, niet na te kunnen leven. Reden hiervoor is de diploma-uitreiking van zijn of haar zoon. De cursist wordt gevraagd om de situatie uit te leggen en om een oplossing voor te stellen.

Prestatie: Cursist 133 doet taak Vroeger vertrekken

Bekijk hieronder de geschreven of gesproken uitwerking door de cursist (indien aanwezig).

Beoordeling: Cursist 133 doet taak Vroeger vertrekken

Beoordeel de prestatie die u in het tabblad ‘Prestatie’ vindt of bekijk onze beoordeling.
Let op: op basis van één prestatie kunnen geen uitspraken worden gedaan over het taalniveau van de cursist.


A1
A2
B1
B2
C1
C2

Inschatting ERK-niveau van deze prestatie:

B2


Schaal

Toelichting

Skip to content