Taak: Problemen op de hotelkamer

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Nederlandse Taalunie

De cursist krijgt de opdracht om, naar aanleiding van problemen in een vrij dure hotelkamer, een gesprek te voeren met de hoteleigenaar. In het gesprek dient de cursist de problemen – met name: lawaaihinder, problemen met de schoonmaak en een defect televisietoestel – te beschrijven en samen met de hoteleigenaar naar een oplossing hiervoor te zoeken. Van belang is dat de cursist niet bereid is om extra’s te betalen. Voor de beschrijving van de problemen kan de cursist zich laten inspireren door drie afbeeldingen die bij de opdracht zijn gevoegd.

Prestatie: Cursist 132 doet taak Problemen op de hotelkamer

Bekijk hieronder de geschreven of gesproken uitwerking door de cursist (indien aanwezig).

Beoordeling: Cursist 132 doet taak Problemen op de hotelkamer

Beoordeel de prestatie die u in het tabblad ‘Prestatie’ vindt of bekijk onze beoordeling.
Let op: op basis van één prestatie kunnen geen uitspraken worden gedaan over het taalniveau van de cursist.


A1
A2
B1
B2
C1
C2

Inschatting ERK-niveau van deze prestatie:

B2-


Schaal

Toelichting

Skip to content