Taak: Een onderzoekje presenteren

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Nederlandse Taalunie Vaardigheid: Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

De cursist krijgt de opdracht om de resultaten te presenteren van zijn onderzoek naar de invloed van de gezondheidszorg op de gemiddelde leeftijd waarop mensen sterven. In zijn presentatie dient hij in te gaan op wat hij precies onderzocht heeft, wie de participanten waren en wat de resultaten van het onderzoek zijn. Bij de opdracht zijn 2 tabellen gevoegd. De cursist moet beide tabellen toelichten en ingaan op mogelijke verbanden tussen de tabellen. Aan het einde van de presentatie dient de cursist ruimte te bieden voor eventuele vragen.

Prestatie: Cursist 134 doet taak Een onderzoekje presenteren

Bekijk hieronder de geschreven of gesproken uitwerking door de cursist (indien aanwezig).

Beoordeling: Cursist 134 doet taak Een onderzoekje presenteren

Beoordeel de prestatie die u in het tabblad ‘Prestatie’ vindt of bekijk onze beoordeling.
Let op: op basis van één prestatie kunnen geen uitspraken worden gedaan over het taalniveau van de cursist.


A1
A2
B1
B2
C1
C2

Inschatting ERK-niveau van deze prestatie:

B1


Schaal

Toelichting

Skip to content