Taak: De verwondering

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Nederlandse Taalunie

De cursist krijgt de opdracht om ten behoeve van een schrijfwedstrijd voor leerders van het Nederlands als tweede taal een aansprekend verhaal te schrijven over de verschillen tussen zijn thuisland en België. Concreet wordt gevraagd om aan te geven wat hem het meeste opviel toen hij voor het eerst in België kwam, welke gewoontes hij reeds heeft overgenomen en welke gewoontes hij nog steeds vreemd vindt.

Prestatie: Cursist 105 doet taak De verwondering

Bekijk hieronder de geschreven of gesproken uitwerking door de cursist (indien aanwezig).

Beoordeling: Cursist 105 doet taak De verwondering

Beoordeel de prestatie die u in het tabblad ‘Prestatie’ vindt of bekijk onze beoordeling.
Let op: op basis van één prestatie kunnen geen uitspraken worden gedaan over het taalniveau van de cursist.


A1
A2
B1
B2
C1
C2

Inschatting ERK-niveau van deze prestatie:

B2+


Schaal

Toelichting

Skip to content