Taak: Verhuisd

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

De cursist wordt gevraagd om, naar aanleiding van een verhuis van de bank waarvoor hij werkt, alle klanten schriftelijk uit te nodigen voor een welkomstreceptie en op de hoogte te brengen van de veranderingen die de verhuis met zich meebrengt. De veranderingen worden inzichtelijk gemaakt in een aantal afbeeldingen die bij de opdracht zijn gevoegd. Eveneens bijgevoegd is een mail van de bankdirecteur waarin hij aangeeft welke elementen zeker in de brief moeten worden vermeld.

Prestatie: Cursist 120 doet taak Verhuisd

Bekijk hieronder de geschreven of gesproken uitwerking door de cursist (indien aanwezig).

Beoordeling: Cursist 120 doet taak Verhuisd

Beoordeel de prestatie die u in het tabblad ‘Prestatie’ vindt of bekijk onze beoordeling.
Let op: op basis van één prestatie kunnen geen uitspraken worden gedaan over het taalniveau van de cursist.


A1
A2
B1
B2
C1
C2

Inschatting ERK-niveau van deze prestatie:

B2


Schaal

Toelichting

Skip to content