Taak: Problemen in mijn straat

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

De cursist krijgt de opdracht om een meldingskaart in te vullen. Doel hiervan is om het bestuur van de gemeente waar hij woont op de hoogte te brengen van de problemen die zich voordoen in zijn straat. Voor de beschrijving van de problemen kan hij zich laten inspireren door een aantal afbeeldingen die bij de opdracht zijn gevoegd.

Prestatie: Cursist 21 doet taak Problemen in mijn straat

Bekijk hieronder de geschreven of gesproken uitwerking door de cursist (indien aanwezig).

Beoordeling: Cursist 21 doet taak Problemen in mijn straat

Beoordeel de prestatie die u in het tabblad ‘Prestatie’ vindt of bekijk onze beoordeling.
Let op: op basis van één prestatie kunnen geen uitspraken worden gedaan over het taalniveau van de cursist.


A1
A2
B1
B2
C1
C2

Inschatting ERK-niveau van deze prestatie:

A2-


Schaal

ToelichtingAndere prestaties van deze taak:
Cursist 23 doet taak Problemen in mijn straat
Skip to content