Taak: Een taalmaat

Lees hieronder de beschrijving van de taak. U kunt de volledige taak bekijken en downloaden via de knop ‘Download de taak’. In het tabblad ‘Prestatie’ kunt u een cursistprestatie naar aanleiding van deze taak bekijken. De beoordeling van deze prestatie vindt u door op het tabblad ‘Beoordeling’ te klikken.

Maker: Centrum voor Taal & Onderwijs

De cursist krijgt de opdracht om een briefje te schrijven aan zijn taalmaat, waarin hij de leden van zijn gezin beschrijft. Concreet dient in het briefje te worden ingegaan op hoe zijn gezinsleden eruitzien en wat ze graag doen.

Prestatie: Cursist 12 doet taak Een taalmaat

Bekijk hieronder de geschreven of gesproken uitwerking door de cursist (indien aanwezig).

Beoordeling: Cursist 12 doet taak Een taalmaat

Beoordeel de prestatie die u in het tabblad ‘Prestatie’ vindt of bekijk onze beoordeling.
Let op: op basis van één prestatie kunnen geen uitspraken worden gedaan over het taalniveau van de cursist.


A1
A2
B1
B2
C1
C2

Inschatting ERK-niveau van deze prestatie:

A2


Schaal

ToelichtingAndere prestaties van deze taak:
Cursist 8 doet taak Een taalmaat
Skip to content